dijous, 26 de març de 2009

RF - Eulària Arlés, llegidora i intèrpret del text

Resident a Maria, es dedica a la lectura, tot llegint per als demés i explica que aquest tipus d’activitat “entronca amb una tradició molt antiga: monestirs, corts de reis i emperadors, lectures públiques per a la gent que no dominava la lectura, lectures familiars en veu alta...” Treballa per a biblioteques, escoles, aules d’institut, residències de persones majors i domicilis particulars, llegint en castellà i català tant per a persones majors com per a nins. Eulària es considera “una intèrpret del text, un pont entre les paraules i la gent que escolta, cada text té el seu so”. (SA PLAÇA, núm 149, 19 de setembre. Inca i comarca). BMM.- (Diari de Balears, 7 de desembre 08)