dimarts, 9 de setembre de 2008

RF - El missatge optimista i esperançador del batle de Petra

(il·lustració, Santa Praxedis, www.womensordination.org/why.html )
Arran de les festes de Santa Praxedis, la salutació del batle, Joan Font Massot, exposa la situació actual sense pèls a la llengua ni sense utilitzar llenguatge políticament correcte, avui tan a l’ordre del dia. Entre d’altres coses diu: “Gasos i productes tòxics a l’aire que respiram (...) La benzina cara, molt cara; la bombolla de la construcció s’ha estavellat contra el mur de la realitat i ha esclatat (...) Aquí i allà i a l’altra part, empresaris corruptes i corruptors, polítics empresonats i mafiosos detinguts (...)”. Malgrat tot, vegeu quin final: “Però així i tot som optimista, tremendament optimista; la raça humana és intel·ligent, tenc tota la confiança que sabrem emprar aquesta intel·ligència per superar les situacions que ara ens semblen insalvables. Siguem optimistes; el futur encara és nostre. Siguem optimistes i gaudim d’aquestes festes que vos presentam”. (APÓSTOL Y CIVILIZADOR, núm 287, juliol-agost. Petra). BMM.- (Diari de Balears, 16 d'agost 08)