divendres, 24 d’octubre de 2008

RF - Rafel Nadal provoca 'orgull de raça'

No és la primera vegada que aquest setmanari, igual que les demés publicacions de Manacor, editorialitza en relació al multicampió Rafel Nadal, les fetes del qual qualifica d’estratosfèriques alhora que afegeix: “Nosaltres, des d’aquesta humil columna, ens vantam de pertànyer a la mateixa tribu que ell, i ens sentim orgullosos que un paisà nostre tengui el món als seus peus i el tapam d’enhorabones i felicitacions. La figura de Rafel Nadal serà, de ben segur, irrepetible i caldria, per això, que el poble la pogués aprofitar lluny de baralles i trifulques polítiques”. Tant de bo que les persones destacades en els camps artístic, científic i cultural –per anomenar-ne alguns fora del terreny esportiu- tenguessin el reconeixement ‘estratosfèric’ que, igual que Rafel, es mereixen. (CENT PER CENT, núm 283, 11 de juliol. Manacor). BMM.- (Diari de Balears, 6 de setembre 08)