dijous, 15 de gener de 2009

RF - Joan Alzamora “Metxo”, artesà de la ximbomba

(imatge, Club Pollença )
Aquest personatge artanenc acaba de complir 80 anys i segons conta Cristòfol Carrió i Sanxo en el seu article “es sent satisfet d’haver desenvolupat activitats culturals de manera altruista i pedagògica”. La seva principal aportació foren els “instruments musicals de temps primer, com el ‘trac a trac’, els ‘ferreguins’, el ‘xòrrec’ i la popular ximbomba”. El mateix Metxo ens il·lustra el procediment d’aquest darrer instrument: “els materials bàsics per aconseguir una bona ximbomba són un objecte voluminós, de test, com pot ésser una gerra, però el que va millor, i és la més típica és amb caduf, que antigament servia per treuna aigua de la sínia (...) Aleshores es necessita un tros de pell, que la millor és la de cabrit, ben tensada amb una corda i, naturalment, no pot faltar la canyeta”. (BELLPUIG, núm 795, 12 de setembre. Artà). BMM.- (Diari de Balears, 12 de novembre 08)