dimarts, 6 de gener de 2009

RF - La crisi també hauria d’afectar els privilegis polítics

La secció “Sin rodeos” del director del setmanari, Gabriel Veny, tracta de la crisi econòmica per a la qual proposa una sèrie de mesures d’obra pública per crear llocs de treball. Però també afica el dit dins la llaga política quan apunta “i si les administracions públiques han de retallar llocs i càrrecs creats per col·locar amiguets disfressats d’assessors i vicesecretaris, que ho facin. Un bon control de la despesa pública i de les targes de crèdit que alguns polítics inclouen en el privilegiat capítol d’ ‘afers propis’ podria permetre la reducció d’imposts en lloc d’augmentar-los any rere any”. Finalment conclou “la despesa pública pot reduir-se moltíssim, sense que això impliqui menors prestacions dels serveis públics al ciutadà. En temps de crisi no queda més remei que estrènyer-nos el cinturó. Però tots. No únicament els de sempre”. (MANACOR COMARCAL, núm 1154, 27 de setembre 08). BMM.- (Diari de Balears, 8 de novembre 08)