dilluns, 9 de febrer de 2009

La jubilació d'una mestra

(Bunyola des de l'aire)
Coloma Ferretjans, llucmajorera que ha exercit de mestra a Bunyola des de 1975, ara s'ha jubilat. En una llarga entrevista li conta a Guillem Puig en relació al canvi de valors de l'alumnat: "Eren diferents, no millors ni pitjors. Ens havien inculcat uns valors, com l'esforç, la constància, el valor de les coses... que, encara que, actualment a l'escola es treballin molt, són difícils d'assolir. En canvi la joventut actual té uns altres valors, com la sinceritat, la despreocupació per les aparences i el que diran, ... que abans no s'estilaven gaire". Entre els records dels seus anys de docència destaca "l'alegria de veure com uns infants anaven madurant al seu nivell, aprenien a prendre decisions responsables davant la feina i la rutina diària, experimentaven la inquietud d'aprendre coses noves..." ( VEU DE SÓLLER, núm 1010, 19 de setembre 08). Biel.-