dissabte, 7 de febrer de 2009

RF - Verdures singulars

Ho conta el quinzenal a la secció de notícies: a la finca d’es Vidrier de can Pamboli, on hi fa d’hortolà Sebastià Sastre, espòs de Maria Pambòlia, hereva de la finca, recentment varen fer una carabassa de 72 quilos. Però allò curiós és la relació d’altres vegetals que s’han distingit anys enrere: “llimones emparellades, patates disforges, moniatos de molts quilos, nombroses tomàtecs de menjar i de ramellet, bledes voluminoses i un llarg etc”. El comentarista afegeix amb tota la raó del món: “No ens cansarem de dir i afirmar que la pagesia sempre ens sorprèn amb extravagàncies pròpies de la mare terra”. (BELLPUIG, núm 795, 12 de setembre. Artà). BMM.- (Diari de Balears, 19 de novembre 08)