divendres, 28 de novembre de 2008

RF - A don Gabriel Janer Manila

Aquest és el títol d’una carta signada per Antoni Gelabert, de Son Palanca de Sineu, en la qual, després d’expressar una determinada admiració per l’ex president de l’Institut d’Estudis Baleàrics li enfloca una sèrie de consideracions del tipus “el president Matas (polissó), anomena a don Gabriel Janer, un intel·lectual de prestigi reconegut, perquè en la feinada que sap que farà com home de paraula i compromès amb el país, l’aprofita i en fa utilització com a desactivador de possibles iniciatives més radicals, com a vàlvula d’escapament. L’amo que el va llogar a vostè, el qui li pagava el sou per tenir-lo enfeinat amb tasques ben intencionades i potser també utòpiques per Madrid i altres indrets. Aquesta mateixa persona al mateix temps que es dedicava a destruir la llengua, identitat, paisatge i a donar suport a batles corruptes del seu partit i càrrecs corruptes del seu govern”. Més envant afegeix “Vostè Sr. Janer ha col·laborat culturalment amb uns polítics que donaren suport a l’ocupació de l’Irak”. I, acaba exposant de forma seriosa “a vostè, don Gabriel, salvant la distancia, el context històric i la gravetat dels fets a la França alliberada de l’any 1945 (...) possiblement hauria estat sotmès a judici per col·laboracionista, tal com va passar amb molts de prestigiosos intel·lectuals, i qualcun de bona fe pot ser”. Malgrat tot, i de forma curiosa, acaba demanant-li perdó per l’atreviment i li envia “una forta abraçada”. (SA PLAÇA, núm 147, 23 de juliol. Inca i comarca). BMM.- (Diari de Balears, 25 de setembre 08)