diumenge, 30 de novembre de 2008

RF - Les dones de Manacor i les perles

Segons la tesi doctoral de Sebastià Sansó, basada en la indústria de la perla a Manacor, abans d’entrar aquesta indústria “la major part de les dones del municipi treballaven al camp com a jornaleres, un 72% feien feina al camp a finals del segle XIX (...) Al llarg del temps les fàbriques de Manacor van arribar a ser les que tenien més dones contractades de Mallorca, fins al seu punt àlgid, quan al 1965 Majòrica tenia 775 dones en plantilla i només 56 homes. Hem de pensar que en aquell moment, aquesta xifra suposava més d’un 10% de la població femenina de Manacor (...) quan la majoria dels homes es dedicaven a feines agrícoles”. Fins aquí, perfecte, però... “Arribà fins a tal extrem aquesta situació que hi ha constància de treballadores nines de 8 i 9 anys”. (CENT PER CENT, núm 286, 8 d’agost. Manacor). BMM.- (Diari de Balears, 30 de setembre 08)