dimecres, 14 d’abril de 2010

RF - Baltasar Bibiloni o el llenguatge del ritme


D’aquesta manera, Bernat Martí encapçala una aproximació biogràfica al compositor binissalemer, músic i Mestre de músics. Entre d’altres coses escriu del Mestre Bibiloni: “segurament tenia l’ànima desperta als sons; podien ser els de les campanes, dels rellotges, dels ocells de la ruralia, del vent, de la tempesta, de les veus dels nins (...) Hauria descobert el món musical i viuria comptant amb ell com es compta amb l’aire per respirar (...) En tota la litúrgia d’aquell temps, la mújsica tenia un lloc prominent i l’estudi del llenguatge musical era inevitable. El jove que tengués aptituds per descobrir i valorar els sons i el seu ritme havia de descobrir aquí el camí de la seva vertadera vocació”. Belles paraules per emmarcar els inicis musicals d’aquest benvolgut personatge, conrador de l’harmonia popular i promotor de la puixança de l’activitat coral a la Mallorca d’avui.
(ARRÒS AMB SALSETA, núm 136, octubre 08. Binissalem). BMM.-
(Diari de Balears, 1 de març 09)


L'anterior retall forà fou penjat dia 23 V '09... ahir? fa dos dies? ... fa un any? ... Que n'hi ha d'alternàncies, entrades i sortides, pujades i davallades, dins la nostra existència!

Biel.-
RF - Retalls Forans
Estampes portolanes - Estampes marratxineres - Tot Marratxí 
Marratxiner/e/s
Pòrtula, informació de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

             Patrocinat per...
Pòrtula, informació de Marratxí