dissabte, 17 d’abril de 2010

RF - Les carabasses de Muro


La Revetla d’Algebelí d’aquest poble vol recuperar la carabassa com a element identitari de Muro, que no de bades ja tenia fama de lloc carabasser. Segons explica la revista quinzenal de forma ben gràfica “talment una melonera o sindriera, la carabassa s’estén pel sementer de forma espectacular i, cadascuna, pot arribar a tenir vint o trenta carabasses de quatre o cinc quilos. Això sí, com més poques carabasses tengui, més grosses es faran. Sempre i quan estigui sembrada en una terra humida i forta”. A nivell culinari trobam especialment tres varietats que són la carabassa confitera o de cabell d’àngel –de la qual s’extreu un dels ingredients dels robiols pasquals-, la carabassa de vi, que servia per fer recipients de líquids i la carabassa patatera o de menjar, la més típica de Muro i considerada per excel·lència “la reina de la cuina amb llegums”. (SA PLAÇA, núm 152, 7 de novembre 08. Inca i comarca). BMM.-
(Diari de Balears, 17 de març 09)


Biel.-
RF - Retalls Forans
Estampes portolanes - Estampes marratxineres - Tot Marratxí 
Marratxiner/e/s
Pòrtula, informació de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

             Patrocinat per...
Pòrtula, informació de Marratxí