dijous, 22 d’abril de 2010

RF - Maria Antònia Salvà i Antònia Ordinas


Ho conta l’amic Maties Garcies a la seva secció mensual, també intitulada “Retalls”. Quan feren la publicació extraordinària dedicada al número 100 de la revista ‘Llucmajor de pinte en ample’, algú degué convidar “la dels doblers amagats en el pot de Cola-Cao més comentat de la història” a participar-hi i aquesta hi va aportar l’article “Maria Antònia Salvà: el batec de la natura”, consistent en “un elogi a la poesia pairalista lligada a l’entorn natural de l’escriptora de l’Allapassa”. Crida l’atenció una frase extreta del text pel comentarista: “És cert que hi ha massa gent que ha vist Mallorca tan sols com aquell miserable que denunciava el poeta: com un bosc per fer-ne llenya”. Trist, però real com la mateixa vida. (LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE, núm 304, novembre 08). BMM.-
(Diari de Balears, 15 d'abril 09)


Biel.-
RF - Retalls Forans
Estampes portolanes - Estampes marratxineres - Tot Marratxí 
Marratxiner/e/s
Pòrtula, informació de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

             Patrocinat per...
Pòrtula, informació de Marratxí