divendres, 23 d’abril de 2010

RF - La recuperació del mestre Joan Monserrat Parets

Miquel Monserrat explica que es va realitzar a Llucmajor, a través de l’edició d’un llibre realitzat per Rafel Garcerán Aulet, resident a València. Durant l’acte de presentació, Tomeu Garí, membre de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica “destacà la sorpresa que havia suposat per a ell descobrir tota l’obra de Monserrat i el paper jugat com a ciutadà, com a socialista i com a educador i demanà per a ell un reconeixement institucional”. Un nét del mestre centenari va contar “tot allò que havia suposat dins la família haver de viure, durant molts d’anys, amb l’estigma dels vençuts. Destacà el trauma de la seva padrina, les dificultats que travessà per poder tirar endavant, privada d’una justa viduïtat i obligada a viure amb el neguit de no poder saber quina havia estat el destí ni on reposaven les despulles del seu malhaurat espòs. Per la seva part, Rafel Garcerán indicà que “en principi, el motiu de la seva curiositat havia estat la polèmica que Joan Monserrat sostingué amb Francesc Mulet per l’escola dels socialistes; però aviat s’adonà de la trajectòria pública com a educador, polític i sobretot bon ciutadà”; d’aquí sorgí l’estudi i el posterior llibre. (LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE, núm 304, novembre 08). BMM.-
(Diari de Balears, 25 d'abril 09)


Biel.-
RF - Retalls Forans
Estampes portolanes - Estampes marratxineres - Tot Marratxí 
Marratxiner/e/s
Pòrtula, informació de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

             Patrocinat per...
Pòrtula, informació de Marratxí