divendres, 1 d’agost de 2008

Recuperant alguns retalls inèdits

Els sous dels polítics “Aquestes darreres setmanes els polítics del Consell Insular no han tengut mirament, sols han tengut la barra davant els ciutadans de cobrar per un dia de feina 1500 euros, una quantitat astronòmica tenint present un sou normal. I això sí, els imposts han seguit pujant. Difícil resulta per un simple ciutadà creure que els polítics no va a la política pels diners. Els fets per ara demostren que és així”. Joan Pons, mestre i periodista. SA PLAÇA, 141 (Inca i comarca, 25 d’abril) Organització interfamiliar “Sota el lema Xarxa col·lectiva de suport mutu i local de Costitx s’ha anat integrant un grup de persones que cada setmana es topaven a una o vàries de les diferents tendes de productes ecològics que hi ha a la contrada, entre d’altres Sa Teulera de Petra, o Son Barrina de Llubí. ‘Cada dissabte ens vèiem al mateix lloc, fins que poc a apoc vam decidir que si tots anàvem a comprar allà mateix, ben bé podíem estalviar-nos despeses i viatges si la compra la feia sempre una família en concret. Així vàrem començar a organitzar-nos per tal de fer torns per anar a comprar’.” Antònia Coll. SA PLAÇA, 141 (Inca i comarca, 25 d’abril) Mesquita a Montuïri “Es parla molt seriosament de la instal·lació a Montuïri d’una mesquita per als musulmans que tendrà la seu al carrer de Palma i que no serà sols per als que viuen aquí, sinó també per als dels pobles confrontants. Sembla que les gestions estan pràcticament enllestides.” Secció “S’ha dit que...” En Xerrim. BONA PAU, 663 (Montuïri, maig 2008) Biel.-