dimecres, 27 d’agost de 2008

RF - Aires nous al Museu de sa Pobla

Aina Aguiló Bennàssar, poblera llicenciada en Història, és la nova directora de Can Planes, el Museu d’Art Contemporani de Sa Pobla. Quan en una entrevista li demanen quina és la seva idea del museu ella respon: “Un museu ha de tenir un fort lligam comunicatiu amb el poble, no pot mirar-se el llombrígol. La gent que visiti el museu n’ha de sortir contenta, i així potser torni. S’hi ha de sentir com a casa seva i ha d’estar-hi a gust”. Per obrir el museu al poble, una de les primeres tasques que s’ha proposat és “visitar tots els pintors poblers, a casa seva o al seu taller, per presentar-me i recollir informació entorn al museu i la resta d’activitats que es puguin generar dins el món de l’art”. (SA PLAÇA, núm 144, 6 de juny. Inca i comarca). BMM.- (Diari de Balears, 9 d'agost 08)