diumenge, 3 d’agost de 2008

RF - La força evocadora de la música

En un to marcadament evocador, la ploma anònima que escriví la crònica d’uns concerts pedagògics impartits a Inca pel Trio Bierdmeier ens condueix pels viaranys dels records difuminats dins l’interior de l’ésser humà tot dient: “Hi ha sensacions que, com si de mecanismes propis d’una màquina del temps es tractessin, fan que el nostre cervell torni a viure, per un instant però nítidament, moments passats. Certes olors i sabors, ens fan rescatar de les profunditats del nostre subsconscient sentiments que estan lligats a instants i evoquen temps passats provocant nostàlgia i enyorança. Tangos, boleros, havaneres, pasdobles, coples, zambras, ranxeres o valsos són peces musicals que, especialment al públic adult i molt particularment als nostres majors, els faran viatjar en el temps i tornar a gaudir d’aquells sons que els feren riure, plorar o ballar, en aquells temps en què tot era... diferent”. (DIJOUS, núm 1786, 29 de maig. Inca). BMM.- (Diari de Balears, 23 de juliol 08)

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Alqueria
Nom que rebien a l'època islàmica (s.X-XIII) els llogarets rurals. Els seus habitants explotaven de forma col·lectiva un territori d'extensió variable, sense dependre de cap autoritat o propietat superior, llevat de l'Estat, al qual estaven obligats a abonar diferents tributs. Els pobladors de l'alqueria mantenien entre ells relacions familiars de tipus patriarcal.

Son Alegre
Antiga possessió del terme de Marratxí, ubicada entre el pla de na Tesa i Son Ametler. Té capella privada.

Dins Alfàbia hi ha llibres, vide foto 1,101

Anònim ha dit...

Alzina, Simó
(Mallorca s. XIX) Prevere. Vicari capitular de la diòcesi de Mallorca, del 1873 al 1876. Erigí la vicaria de Sant Llàtzer (1873) dependent de Sant Marçal de Marratxí.

Aviació
(Diu que la hist.de l’av.a Mallorca començà el 1910 amb exhibicions aèries a càrrec de pilots francesos) (> deu ser Amed—Son Macià????)
El 1935, es realitzaren treballs de fotogrametria aèria a les Illes. Frederic Pérez Esteve organitzà una escola de pilotatge, amb avionetes, al camp de Son Bonet (((primer pic que surt esmentat))). El mateix any, s’inaugurà l’Aeroclub de Balears, a Son Bonet, que aconseguí 3 avions.
(Durant la guerra incivil) Abans d’acabar el 1937, hi havia a Mallorca 5 esquadres de bombardeig, organitzades en tres grups, i un grup de caces anomenat ‘Baleari’. Aquesta força tenia les seves bases principals a Son Sant Joan i a Son Bonet, que s’utilitzava per a reparacions. Des d’aquí partien a atacar les ciutats republicanes de Barcelona, de València i de Cartagena, així com l’illa de Menorca.
L’any 1938, la companyia alemanya Lufthansa enllaçà Saragossa amb Palma (Son Bonet).
El 1939, el nou règim féu desaparèixer tots els aeroclubs i l’aviació civil passà a dependre de l’autoritat militar. El 15 de juny del mateix any, la companyia Iberia (creada el 1937) inicià la línia Palma (Son Bonet) – Barcelona – Palma, amb trimotors Junker 52, que també serviren en la línia Madrid-València-Palma, a partir del novembre de 1939.
(Arran de la II g.mundial) L’aviació no tornaria a tenir importància fins als anys cinquanta, quan les millorances del tràfic aeri i l’inici del turisme de masses asseguraren l’excepcional creixement de l’aviació comercial.
L’aeroport de Son Sant Joan el 1960 substituí el de Son Bonet, incapaç d’absorbir l’augment del tràfic aeri (636.000 passatgers aquest any).
Mallorca compta, el 1989, amb l’aeroport Son Bonet, on s’ubica l’Aeroclub de Palma i l’Esquadró Logístic de Pontiró.
(Emilià Pàez Cerví / Antoni Marimon Riutort)

Can Arbona
Propietat rústica del terme de Marratxí, situada entre Planera i Son Noguera. (M)

Can Arnau
Possessió situada al terme de Marratxí, entre Son Ametler Vell i Son Ametleret.

Clot de s’Argila
Al terme de Marratxí, està situat ran de la carretera de Pòrtol a Santa Maria del Camí. (foto; és el clot de la terra de can Vich) (M)

Es Antigons
Topònim utilitzat per designar els llocs on existeixen restes de construccions antigues i terra “antigosa” (terra molt fèrtil amb fragments de ceràmica i macs). La seva presència indica els llocs on hi hagué, o hi ha, restes arqueològiques.

S’Aranjassa
Nucli urbà del terme de Palma, situal a la carretera de Llucmajor, al sud de Sant Jordi. El seu origen data de la dessecació del pla de Sant Jordi des del 1849, el qual s’estenia entre els turons de Marratxí i de Sant Jordi fins a la ciutat i la mar.

S’Arraval
Barriada del terme de Marratxí, situada al nord del caseriu de Pòrtol. (M)

Son Ametler
Barriada del terme de Palma situada entre es Pont d’Inca i es Vivero-es Rafal. (M)

Son Ametler Nou
Possessió del terme de Marratxí, situada entre Son Alegre i Son Ametler Vell. (M)

Son Ametler Vell
Possessió amb torre de defensa integrada a les cases, situada al terme de Marratxí entre can Parró i Son Ametler Nou. (M)

Son Ametleret
Possessió del terme de Marratxí, situada entre can Arnau i can Magdaler. (M)

Anònim ha dit...

Aljub Antic
Situat vora el cementeri de Marratxí, dóna nom a uns terrenys ubicats entre can Arnau i la carretera general d’Inca. (M)