divendres, 29 d’agost de 2008

RF - L’època del contraban

(il·lustració, www.amicsdelamar.com)
En un llarg escrit Jaume Rigo conta vida i obres de Sebastià Rigo Rigo ‘Martina’, nascut a Portopetro l’any 1916 i membre d’una família de mariners i patrons. En parlar de la postguerra Sebastià Rigo explica en relació al seu pare: “Se n’anava a Alger amb un llaüt de 45 pams, vell, amb un tros de vela sense motor. Mai se va perdre cap barca d’aquestes (...) Pes camí tot es temps havien de treure aigua perquè duien set o vuit saques de tabac i quasi sempre arribaven banyats (...) Guanyaven catorze duros per un viatge que de vegades durava set o vuit dies. Era s’època que començaven a fer trasbords i es primers que varen fer un duro eren es que anaven un poc de contraban”. (DIES I COSES, núm 124, maig-juny. Calonge). BMM.- (Diari de Balears, 10 d'agost 08)