dilluns, 29 de desembre de 2008

RF - Com podem salvar la nostra llengua

La qüestió la planteja el filòleg Antoni Llull Martí i la respon dient “en primer lloc, tenint prou clar que la nostra llengua no és inferior al castellà, ni a l’anglès ni a qualsevol altra de les llengües cultes (...) Si sabem que serveix per a la literatura i per a la ciència en pla d’igualtat amb les més desenvolupades, que pot usar-se a tots els nivells de cultura i de vida quotidiana, i la feim servir normalment en totes les ocasions, ja tindrem molt guanyat”. Finalment suggereix que aquell que no pot fer més coses, en aquest cas “que sigui fidel a la llengua, que l’estimi, que la parli i que ajudi a transmetre-la als qui li vénen darrere”. Assenyats consells de mestre. (CENT PER CENT, núm 289, 12 de setembre. Manacor). BMM.- (Diari de Balears, 29 d'octubre 08)