diumenge, 19 d’abril de 2009

Experimentació agrícola a Mallorca

El montuïrer Antoni Martorell Nicolau és el director de l'Institut de Recerca i Formació del Govern i treballa en experimentació, investigació i formació dins el món agrari. De l'entrevista signada per Onofre Arbona destacam alguns punts interessants pel camp mallorquí. Pel que fa a les experiències amb cereals "es realitzen camps d'experiències de blat, ordi, triticale i llegum, favó i pèsol proteaginosos. Així mateix realitzam assaigs de farratgeres com la sulla, el cafè bord, trèvol soterrani..." En relació als cultius hortícoles "hem aconseguit un interessant equilibri entre el que podem anomenar tecnologies punteres, com és ara el cultiu d'albergínia empeltada o l'assaig de diferents varietats de patata d'exportació, i l'aplicació de bones pràctiques agràries dins del marc productiu de les Balears, com és el maneig eficient del rec en tomàtiga de ramellet o l'assaig d'adobats en patata més respectuosos amb el medi ambient (...) També cal destacar la caracterització de les varietats hortícoles locals de les illes Balears, com el meló eriçó, el meló blanc rajat, les diferents tomàtigues d'ensalada, el rave mallorquí, etc." Pel que fa als cultius llenyosos "continuam amb l'experimentació de noves varietats d'ametller, bàsicament per trobar una varietat que sigui compatible amb vivot, que és una ametlla autòctona de molt bona qualitat" Finalment, les experiències en vinya "van encaminades a l'avaluació de les varietats minoritàries de vinya, les que es cultivaven antigament (...) Juntament amb la UIB tenim el projecte de la selecció clonal de manto negro, callet i moll o prensal blanc, que són les tres varietats autòctones de Mallorca més cultivades (...) També tenim camps de conservació i avaluació de varietats autòctones de prunera, figuera, pomera, albercoc, cirera, cítrics..." ( BONA PAU, núm 665, juliol 08. Montuïri). Biel.-