dimecres, 8 d’abril de 2009

RF - Diccionari d’expressions lingüístiques

Elaborat pel filòleg Antoni Llull Martí a partir de les Rondaies de Mn. Alcover i editat a can Moll dins la col·lecció “Els treballs i els dies”. Josep Maria Salom en diu: “obra monumental –395 planes- que suposa anys i anys de feina acurada, minuciosa a què ens té acostumats aquest autor, que cerca la perfecció sintàctica i ortogràfica amb un rigor extraordinari per proporcionar una eina útil, d’imprescindible consulta a les joves generacions que en l’ús quotidià ja no empren moltes d’aquestes expressions i per tant fins i tot les resulta difícil captar el seu significat”. Sens dubte, una nova aportació cabdal, del manacorí fidel seguidor de les passes de l’Apòstol de la Llengua. (MANACOR COMARCAL, núm 1155, 4 d’octubre). BMM.-
(Diari de Balears, 21 de desembre 08)