dissabte, 18 d’abril de 2009

RF - La varietat de l’arquitectura popular

La posaren de relleu els estudiosos Cels Calviño i Joan Clar al pregó de les fires de Llucmajor, sobre tot en relació a la pedra en sec i especialment a les barraques. Gaudiu de la seva prosa en aquesta petita mostra de presentació: “De Campos a Son Verí hem anat agranant possessió per possessió, tanca per tanca, sementer per sementer i hem catalogat tot el que hi havia de pedra en sec. Tot el que sortia, que és molt, perquè tenim un patrimoni riquíssim, ho estudiàvem: forn de calç, basses, aljubs, cocons, sitges, barraques... fins a quinze funcionalitats de barraques hi hem trobat: de roter, de carboner, de trencador, de calciner... Algunes ja no hi són i d’altres, poques, s’han restaurat”. Els pregoners, lògicament, “volen alertar de la necessitat de protecció i conservació de tot aquest món que va desapareixent” alhora d’alertar els propietaris i les institucions perquè “s’adonin del valor etnològic d’aquestes construccions”, les conservin, protegeixin i en subvencionin la restauració. (LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE, núm 303, octubre 08). BMM.-
(Diari de Balears, 18 de gener 09)