diumenge, 26 d’abril de 2009

RF - Una història de dones

La conta Maria Rosa Albis Ferragut a partir del Padró municipal de Pollença de 1925, quan és “un poble eminentment agrari”. Ens trobam amb 8.092 habitants, dels quals 4.165 són dones i, d’aquestes, 3.158 estan en edat de treballar, encara que 2.501 consten sense cap ofici, “sempre seguint la documentació” com indica Albis. Apareixen 650 dones –el 21%- amb un ofici, mentre el 79% de la població activa femenina apareix com a “doméstica”, “faenas de la casa”, “sus labores” i “las de casa”. Maria Rosa Albis reivindica la feina –la gran feina- que fan aquestes dones: “Perquè qui sinó ella és la que realitza les tasques de la casa, com fer els llits, netejar, fer la bugada, fer el sabó, fer i coure el pa, fer el formatge, anar a cercar aigua a la font, preparar el dinar, escurar, cosir, planxar... i també qui sinó ella ‘ajuda’ el seu home petit propietari a fer les feines del camp, com collir les ametlles, les garrofes, donar menjar als porcs, a les gallines, dur l’hort, sembrar, segar, moldre... són les ‘llauradores’. També és ella la que ‘ajuda’ el seu home a dur la taverna, a regentar la fonda, a dur la fleca, a despatxar a la botiga de robes, a la carnisseria, a la botiga de comestibles... A més no oblidem les dones que van a jornal, les jornaleres que es lloguen a les possessions durant la temporada de collir aglans, figues, olives... que van a fer herba”. Tota una història, secularment poc o gens tenguda en compte i encara menys valorada. (PUNT INFORMATIU POLLENÇA, núm 317, 1-15 de novembre 08). BMM.- (Diari de Balears, 1 de febrer 09)