dijous, 9 d’abril de 2009

RF - Els mormons a Manacor

(Per si de cas... no aneu a Manacor a cercar-la: No la hi trobareu...)
Resulta que a Manacor hi ha set persones d’aquesta religió i Antoni Riera entrevista dos nordamericans que duen set setmanes a Mallorca, exercint de missioners. Li conten que la seva feina “són dos anys de voluntariat per transmetre missatge sobre Déu, com si fos una feina normal de nou a cinc” i també que “el que ens fa cristians és la creença en Déu. Nosaltres tenim dos llibres que llegim cada dia: la Bíblia i El llibre del Mormó, que ens ensenya sobre les altres parts del món”. També aclareixen que “Mormó era un dels profetes americans, de les antigues amèriques. El llibre del Mormó és una recopilació de profetes i els seus escrits”. Expliquen la diferència entre mormons i catòlics tot dient que “els principis són els mateixos (...) però nosaltres creim en una restauració. Creim en Jesucrist i en dotze apòstols. Ara mateix hi ha dotze apòstols, que són vius, i ens ensenyen. No estan amagats. Mitjançant l’esperit sant i el sentiment es pot aprendre. A les nostres esglésies no tenim la creu”. Conten que són pobres, es casen amb una sola dona i fan reunions sagramentals, on sopen, mengen i beuen aigua; no beuen vi perquè no beuen alcohol. Gusts per a tot. (CENT PER CENT, núm 294, 17 d’octubre. Manacor). BMM.-
(Diari de Balears, 26 de desembre 08)