dijous, 17 de juliol de 2008

Antoni Palou 'Gall', glosador de Pollença

Al quinzenal pollencí li fan una entrevista amb motiu d'haver participat com a cantador al disc "Tonades i gloses de Sant Antoni". En relació a la vocació de glosador diu: "El padrí ja glosava, era un poc baina i sempre estava de festa. Abans s'usava, tothom cantava i... no ho sé, a mi me sortien sense que ningú me n'hagués ensenyat (...) Ma mare també era molt bona cantadora". Pel que fa a les condicions de bon glosador, considera que han de tenir "una bona memòria i ganes de compondre les gloses, més que tenir una bona veu. A més, no és el mateix ser glosador que ser cantador de gloses". (PUNT INFORMATIU POLLENÇA, núm 298, 16-31 de gener). Biel.-