dijous, 24 de juliol de 2008

RF - Margalida Mateu, pintora montuïrera

Margalida Mateu Oliver (1916-2008), de Meià, és fins ara l’única montuïrera de la qual tenim constància que al llarg del segle XX i el que va de l’actual XXI hagi destacat dins el món pictòric. Segons Onofre Arbona “la pintura, art del qual ella n’era una virtuosa, la començà a desenvolupar des que era nina la continuà perfeccionant fins a la seva mort, als 91 anys”. BONA PAU, 663 (Montuïri, maig 2008). BMM.-
(Diari de Balears, 15 de juliol)