dimarts, 22 de juliol de 2008

RF - Nova etapa, vida nova... a la revista de Muro

Davall aquest titular, l’editorial de Sa Riba, ara bimestral, explica que ha modificat la capçalera i la periodicitat “amb l’objectiu d’oferir-vos una presentació més innovadora i acurada. Pel que fa a la informació serà tractada amb el major rigor possible i amb el compromís d’acostar-vos totes les qüestions informatives relacionades amb l’actualitat del poble.Però sense deixar de banda aquesta prioritat, també volem apropar-vos el que passa més enllà del nostre redol. Per això també apareixeran notícies que ens afecten a tots encara que no siguin pròpies de Muro”. (SA RIBA, núm 30, primavera. Muro). BMM.- (Diari de Balears, 10 de juliol)