dissabte, 23 de maig de 2009

RF - Mesures contra la corrupció

El mensual santamarier editorialitza sobre la corrupció política, fent menció dels casos BITEL, Turisme Jove, CDIB, Son Oms, i recordant el cas Túnel de Sóller pel qual hi havia culpa, però no hi hagué condemna perquè havia prescrit. Al final de l’escrit la gent de Santa Maria escriu: “l’actuació malèvola d’uns quants polítics –no deim uns pocs, perquè ja comencen a ser un caramull- fa que per ventura s’hagin d’establir mesures preventives, unes mesures que passen perquè els polítics facin públic i manifest quina és la seva situació econòmica quan comencen per poder prevenir enriquiments sobtats. També caldria extremar la vigilància de totes les despeses per part dels funcionaris que són interventors. Finalment una vigilància del seu patrimoni i de les despeses que fan com a càrrecs públics per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears”. Això, per començar. Que prenguin bona nota. (COANEGRA, núm 268, octubre 08. Santa Maria del Camí). BMM.-
(Diari de Balears, 15 de febrer 09)